Om Addera Omsorg

Addera Omsorg AB är ett vårdbolag som levererar hemtjänst. Vi vill ge våra kunder tjänster med hög kvalitet, personligt bemötande, stor valfrihet och kontinuitet.

Vi har vårt säte mitt i köpingen i Ljusdal, på Koppargården. Ägare är Propus AB, som består av Mats Skalberg, Östen Johansson och Lars Öhman. De har en gedigen bakgrund med att arbeta med människor på olika sätt och att driva framgångsrika företag med både kund-och personalnöjdhet.

Annika Öhlén är VD sedan september 2022. Annika har arbetat i företaget sedan november 2018 som personalchef innan hon tillträdde rollen som VD. Hon har under hela sitt arbetsliv jobbat med människor på olika sätt och som chef och ledare de senaste 15 åren.

Meka Wall är enhetschef och därmed ansvarig för den interna organisationen och i huvudsak personalansvarig. Emma Jonsson och Ingela Persson är planerare för samtliga grupper. Båda har lång erfarenhet av att arbeta inom vården på olika sätt och värnar om kundens bästa. De är även ute i verksamheten när tillfälle ges.

Ungefär 75 anställda inklusive vikarier har vi, fördelat i fyra arbetsgrupper.

Vi sätter stort värde på att investera i personalen på olika sätt, mår personalen bra – då speglar det arbetet hos kund.

För dig som uppskattar valfrihet, kvalitet och kontinuitet
Sedan starten 2010 har det gått framåt i lagom takt. Från att ha 4-5 kunder till dagens drygt 130 har det hänt massor och vi har lärt oss mycket. Vi har funnit ett bra arbetssätt och strukturerat oss utifrån geografin och antal kunder.

Att Addera Omsorg fortsätter växa beror till stor del att vi vill bidra med kvalitet och kontinuitet i hemtjänsten. Vi vill också hela tiden bli bättre på det vi gör och utvecklas.

Många kunder efterfrågar ett personligt bemötande och uppskattar när det finns ett ”nära” samarbete med utförare, anhöriga, handläggare mm. Det är så vi jobbar på Addera Omsorg och gör vårt arbete så intressant och glädjefyllt.