Lev livet – hela livet

Vi vill möjliggöra för dig att fortsätta leva ditt liv fullt ut, även när du behöver stöd och hjälp utifrån. Våra tjänster och vårt arbetssätt ska göra det möjligt för dig att bo kvar hemma så länge du själv vill och känner dig trygg. Addera Omsorg värnar om våra kunders bästa. Vi försöker så långt det är möjligt att tillgodose dina önskemål.

Addera Omsorg är ett lokalt hemtjänstföretag med ca 40 anställda och drygt 100 kunder och vi har kontoret mitt i köpingen på Koppargården. Vi värnar om hembygden och använder oss av lokala samarbetspartners.

LOV handlar om din valfrihet.
Du som redan har hemtjänst eller du som har nya behov av hemtjänst kan välja vilken utförare du önskar. Kommunen godkänner/auktoriserar hemtjänstföretag som kommer hem till dig och utför det du blir beviljad.

Kommunen avgör vilken hjälp du är berättigad till. En biståndshandläggare utreder behoven tillsammans med med dig och/eller anhöriga.

Mer information om LOV finns på kommunens hemsida www.ljusdal.se
Du kan kontakta Biståndshandläggare via kommunens växel 0651 – 180 00

När vi träffas första gången så går vi tillsammans igenom dina beviljade insatser och vi upprättar en sk genomförandeplan, där dina önskemål om hur utförandet ska se ut, kommer att framgå.

Att vara kund hos Addera Omsorg innebär att du får tjänster av högsta kvalitet och möjlighet att själv påverka hur din omsorg ska se ut. Vi jobbar med kontaktmannaskap och använder din genomförandeplan som vårt arbetsverktyg.

Kontinuitet och kvalité är viktigt för oss, så vi lär känna dig bättre, men också för din trygghet i att veta vem som kommer och vad vi ska göra.

Vi på Addera Omsorg ser gärna att du väljer oss som din utförare.

Tilläggstjänster

Känner du att det är en rad saker som du skulle vilja ha hjälp med? Kanske vill du ha en extra städning, hjälp med trädgårdsarbete, byta gardiner eller få fönstren putsade? Addera Omsorg AB erbjuder även hushållsnära tjänster!

Läs mer