• Vi följer nogsamt Folkhälsomyndighetens rapportering kring coronaviruset (Covid-19) och efterlever deras och Ljusdals kommuns rutiner och rekommendationer.
  • Att begränsa smittspridning är en viktig del av vård- och omsorgsarbetet. En av de viktigaste åtgärderna är att hålla god handhygien och följa de basala hygienrutiner som alltid gäller i vård- och omsorgsarbetet.
  • Vi har skyddsutrustning ( Förkläde, munskydd, visir, handskar, skoskydd, desinfektionsmedel) som vi omgående tar i bruk om någon person uppvisar symtom på smittsam sjukdom, såsom tex feber, hosta, förkylning, ont i halsen mm. Vi kontaktar också omgående sjukvården för vidare handläggning.
  • Om kunder uppvisar symtom på smittsam sjukdom, får de besök av särskilt avdelad personal.
  • Som alltid gäller att Adderas medarbetare ska stanna hemma om de är sjuka.

Har du fler frågor om hur Addera jobbar? Kontakta gärna oss på kontoret på 0651-10330 alternativt via mail på info@adderaomsorg.se

Varma hälsningar från
Madeleine Hansback, VD Addera Omsorg AB