För att få bedriva privata verksamheter inom vård och omsorg behövs ett tillstånd från IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Sedan 1 januari 2019 har nya regler trätt i kraft, dessa ställer högre krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar än tidigare.

IVO har av förklarliga skäl haft långa handläggningstider med att ingående bedöma och analysera alla verksamheter i Sverige, men nu är det alltså klart att vi på Addera Omsorg har fått vårt tillstånd godkänt från IVO!

Vi ser detta som ett erkännande av vår verksamhet, att vi bedriver den med god kvalitet och säkerhet inom alla områden som krävs. Detta då vi inte har behövt göra några förändringar i verksamheten för att bli godkända och uppfylla de nya, högre kraven.

De nya reglerna ställer krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar och medför även strängare kontroll och uppföljning. IVO ställer tydligare krav för att få ett tillstånd och sedan behålla det. I både tillståndsprövningen och i tillsynen granskas ägare och ledning mer omfattande än tidigare.

I beslutet skriver IVO att de bedömer oss på Addera Omsorg som lämpliga att bedriva hemtjänstverksamhet då bolagets företrädare har bred erfarenhet från äldreomsorg och relevant utbildning. Dessutom bedöms de ekonomiska förutsättningarna som goda efter granskning av tidigare årsredovisningar. IVO bedömer även att vi på Addera Omsorg har förutsättningar att anlita den personal som krävs för att bedriva verksamheten med god kvalitet och säkerhet.