Det nya coronaviruset: Så jobbar Addera Omsorg för att förhindra smittspridning

Att förhindra infektioner är en viktig del av vård- och omsorgsarbetet. Äldre är en utsatt grupp och inom Addera har vi vana och rutin att hantera smittsamma virus, exempelvis vid säsongsinfluensan.

Vi följer nogsamt utvecklingen kring det nya coronaviruset (Covid-19) och efterlever Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

En av de viktigaste åtgärderna är att hålla god handhygien och följa de basala hygienrutiner som alltid gäller i vård- och omsorgsarbetet.

Samtidigt är vi beredda att vidta ytterligare åtgärder om det skulle krävas. Inom Addera finns en organisation som kontinuerligt följer utvecklingen och bistår verksamheten. Vi har också nära kontakt och samarbete med Ljusdals kommun, och följer den Pandemiplanen.

Känner du dig själv sjuk eller kan du ha varit i kontakt med en smittad person? Avstå då från att besöka din närstående för att inte sprida eventuell smitta vidare. Som alltid gäller att Adderas medarbetare ska stanna hemma om de är sjuka.

Har du frågor? Kontakta gärna oss på kontoret på 0651-10330.

Riktlinjer för Addera Omsorg AB

Viktigt för oss som jobbar är – som ALLTID – att vara NOGA med hygienrutinerna!

Vad händer på Addera vid ett större utbrott:

1. Om många ur personalen blir sjuka:
Då koncentreras insatserna så att vi utför de nödvändiga till kund, dvs personlig omvårdnad. Vi har en skyldighet, och rättighet, att bemanna så att vi kan tillgodose kundernas behov av det mest basala. Det innebär att man kan få omfördela resurser av personal, samt begränsa insatser som tex samvaro, städ etc. Det innebär också att beordring av övertid för att kunna tillgodose kundernas behov kan bli aktuellt. Alla sådana beslut tas av Adderas ledning tillsammans med företrädare för Ljusdals kommun.
Viktigt information: Man smittar ej om man inte är sjuk- enligt studier.
Har någon personal varit utomlands- i de specifikt drabbade områdena och känner sig sjuk ska man ringa 1177 för rådgivning, samt meddela oss på kontoret.

2. Om våra kunder blir sjuka:
Om vi har kunder som får konstaterat att de är smittade – har Covid-19, så kommer de med största sannolikhet att vårdas på sjukhus. Skulle de däremot vårdas i hemmet kommer vi att begränsa antalet personal som vårdar vederbörande. Personal som vårdar en med bekräftad smitta, skall planeras så att det så långt det är möjligt, att inte gå till andra kunder. Fortfarande gäller strikta hygienrutiner. Vi kommer att använda skoskydd, förkläde, handskar och munskydd hos kunden. Tvättar oss enligt basala hygienrutiner. Personal skall byta kläder om de behöver gå till annan kund efter att ha vårdat ngn med smitta.
Mer information hittar ni på: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/